Dostosuj stronę
Zaloguj

Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Jesteś tutaj: Strona główna
poniedziałek, 25 Wrz 2017
  • TARGI PRACY I KARIERY 2017
Nazwa firmy / instytucji Urząd Komunikacji Elektronicznej
Adres M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
Nazwa stanowiska specjalisty ds. przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków o interwencję z zakresu usług telekomu
Liczba osób 1
Termin składania podań 2021-08-20
Branża Administracja
Charakter pracy stała
Lokalizacja Polska
Wymagania - Wykształcenie wyższe; - Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, ¬ Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. - Wiedza na temat funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. - Umiejętność interpretacji przepisów prawa. - Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - Życiorys/CV i list motywacyjny; - oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; - oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; - oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. Kopie innych dokumentów i oświadczeń: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Opis wykonywanych zadań - udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg oraz wniosków o interwencję z zakresu usług telekomunikacyjnych; - udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność telekomunikacyjną oraz prowadzeniu rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność telekomunikacyjną; - udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o wpis, zmianę wpisu i wykreślenie z rejestru jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność telekomunikacyjną oraz prowadzi rejestr jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność telekomunikacyjną; - udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków o interwencję z zakresu usług pocztowych; - udział w prowadzeniu działań w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych; - udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących nakładania kar na przedsiębiorców telekomunikacyjnych naruszających przepisy Prawa telekomunikacyjnego; - przygotowywanie projektów zawiadomień do organów ściganiu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w związku z prowadzoną działalnością telekomunikacyjną lub pocztową; - udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Warunki zatrudnienia Warunki pracy: - Praca w siedzibie urzędu – na drugim piętrze (dostęp schodami zewnętrznymi lub windą przystosowaną dla osób niepełnospranych); - Brak podjazdów; - Brak toalet dla osób niepełnosprawnych; - Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy; -Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
Sposób kontaktowania Dokumenty należy przesłać do dnia 21.08.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem „Specjalis
Osoba do kontaktu rekrutacja@uke.gov.pl

Newsletter

Jeśli chesz być informowany o nowościach Biura Karier? Wpisz swój adres e-mail poniżej!


Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.