Dostosuj stronę
Zaloguj

Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Jesteś tutaj: Strona główna
sobota, 23 Wrz 2017
  • TARGI PRACY I KARIERY 2017
Nazwa firmy / instytucji Zakład Karny w Koronowie
Adres Bydgoska 27 86-010 Koronowo
Nazwa stanowiska MŁODSZY INSTRUKTOR DS. ŁĄCZNOŚCI - Funkcjoanriusz Służby Więziennej
Liczba osób 1
Termin składania podań 2022-03-20
Branża Administracja
Informatyka/Programowanie
Telekomunikacja
Charakter pracy stała
Lokalizacja Polska
Wymagania osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 18 lat, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystających z pełni praw publicznych, dająca rękojmię prawidłowego wykonania powierzonych zadań, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, posiadająca średnie techniczne bądź wyższe wykształcenie o kierunku telekomunikacyjnym, elektronicznym lub informatycznym, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
Opis wykonywanych zadań nadzór, administracja systemami łączności, zabezpieczenia elektronicznego Zakładu Karnego w Koronowie
Warunki zatrudnienia Etat mundurowy. Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Służbie Więziennej składa się z następujących etapów: - oceny złożonych dokumentów, - przeprowadzenia jednej lub kilku rozmów kwalifikacyjnych, - uzyskania informacji o kandydacie w rejestrach skazanych i ukaranych, - testu sprawności fizycznej, - ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, - sporządzenia arkusza oceny predyspozycji kandydata, - zatwierdzenia listy kandydatów przez kierownika jednostki organizacyjnej. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby winien złożyć następujące dokumenty: pisemne podanie o przyjęcie do służby, wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej. Zgłoszenia kandydatów zawierające komplet wymaganych dokumentów proszę składać osobiście bądź listownie do dnia 22.03.2017 roku na adres: Zakład Karny w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo. Prosimy o zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2016 r., poz. 922. Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu albo przerwać to postępowanie, w szczególności jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach kadrowych Służby Więziennej. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2010 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. Nr 186, poz.1247), lub dostępne w Dziale Kadr Zakładu Karnego w Koronowie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub telefonicznie: ( 0 52 382 09 22 ). Pozytywne zakończenie procedury postępowania kwalifikacyjnego nie gwarantuje przyjęcia do służby w Zakładzie Karnym w Koronowie.
Sposób kontaktowania Oferty nalezy skłądac osobiście lub pisemnie do działu kadr Zakładu Karnego w Koronowie
Osoba do kontaktu Marcin Kapelewski

Newsletter

Jeśli chesz być informowany o nowościach Biura Karier? Wpisz swój adres e-mail poniżej!


Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.